Nanoface

Analogové zesílení čtyř vstupů, úrovně všech výstupů a speciální funkce jako fantomové napájení a hardwarový monitoring budou řízeny velkým stříbrným otočným enkodérem přímo na Nanoface.

Veškeré mixování, směrování kanálů a digitální úrovně budou řízeny vaším individuálním audio softwarem.


Co může být řízeno enkodérem:

Příklad: Duplikace výstupního signálu 1/2 do sluchátek

Ve výchozím nastavení hraje sluchátkový výstup signál z kanálu 3/4. Chcete-li přehrávat výstup 1/2 na sluchátkách (např. mp3 přehrávání hudby), stačí dva kroky:

1. Vyberte režim sluchátek klepnutím na enkodér, dokud se nerozsvítí LED sluchátek + LED 3/4.

2. Klikněte a otočte enkodér doleva, LED 3/4 zhasne. Sluchátka jsou přepnuta na výstup 1/2.Zpět domu.

Část 2: Maximální jednoduchost.